Klachtregeling

Klachtenregeling
Uiteraard wil ik kwalitatief goede zorg leveren. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Als dat het geval is, kun je hierover met mij contact opnemen. Mochten we samen er onverhoopt niet uitkomen, dan kun je contact leggen met de huisarts voor een doorverwijzing naar een andere psycholoog. Ben je van mening dat ik mij als GZ-psycholoog niet aan de beroepscode heb gehouden, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de LVVP.