Tarieven

Tarieven
De behandeling wordt geboden vanuit de GBGGZ, waarbij de tarieven zijn bepaald volgens de standaard tarief- en declaratieafspraken die de Nederlandse Zorgautoriteit voorschrijft. In 2023 zijn de tarieven die gelden tijdens de behandeling:

CO0497 Vanaf 45 minuten € 128,40
CO0627 Vanaf 60 minuten € 152,50
CO0757 Vanaf 75 minuten € 187,76
CO0887 Vanaf 90 minuten € 229,30

Op basis van de informatie uit het intakegesprek wordt een inschatting gemaakt van het aantal gesprekken dat nodig is. Tot 31-12-2021 werd een onderscheid gemaakt tussen 3 pakketten. Dit onderscheid vervalt per 1-1-2022 al dient er de komende twee jaar nog wel vooraf een inschatting gemaakt te worden over het pakket.

Basis Kort 3-5 gesprekken
Basis Middel 6-8 gesprekken
Basis Intensief 9-12 gesprekken

Over het algemeen duurt een gesprek 45-50 minuten (€ 128,40).

Er is een apart tarief opgesteld voor de intakefase. Je kunt er vanuit gaan dat alleen het eerste gesprek gezien wordt als intakegesprek. Over het algemeen duurt een intakegesprek 45-50 minuten. Mocht dit nodig zijn, dan kunnen we wat langer doorgaan of we plannen een vervolggesprek in. De kosten tijdens de intakefase zijn:

CO0432 Vanaf 45 minuten €151,07
CO0562 Vanaf 60 minuten €173,40
CO0692 Vanaf 75 minuten €211,34

Niet-verzekerde zorg: Sommige psychologische problemen worden niet uit het basispakket van de zorgverzekering vergoed. Psychologische behandeling voor werk- en relatieproblemen, enkele fobieën, aanpassingsstoornissen en sommige slaapstoornissen zijn sinds 2014 geschrapt uit het basispakket. Je huisarts/zorgverzekeraar kan je hier meer over vertellen. Behandeling is wel mogelijk als je dit zelf betaalt. Hiervoor gelden dezelfde tarieven als bij verzekerde zorg.

Annuleren: Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden via mail of telefoon. Bij te late afzegging of niet verschijnen worden de kosten van een sessie (128,40 euro) in rekening gebracht. Hiervoor wordt een aparte factuur opgesteld aangezien deze kosten niet te declareren zijn bij de zorgverzekeraar.

Het is tevens mogelijk om de behandeling aan huis te laten plaatsvinden indien op de verwijsbrief van de huisarts staat dat je niet in staat bent om naar de praktijk te komen en in Zwolle woont.