Werkwijze

Aanmelding
Via mijn contactgegevens (mail of telefoon) kun je een afspraak maken voor een intakegesprek. Mocht je de behandeling vergoed willen hebben vanuit de zorgverzekering, dan is er een verwijsbrief van de huisarts nodig. Neem deze, samen met een geldig identiteitsbewijs mee naar het eerste gesprek.

Intakegesprek
In het eerste gesprek zullen we kennismaken, je hulpvraag bespreken en kijken wat je graag wilt bereiken in de behandeling. Zo kunnen we een inschatting maken van wat er nodig is en zal ik aangeven of ik hier voldoende op aan kan sluiten.

Vervolgbehandeling
Om zo optimaal mogelijk aan te kunnen sluiten bij jouw hulpvraag maak ik gebruik van verschillende behandeltechnieken, waaronder CGT, EMDR, Schematherapie, ACT en Mindfulness.
De behandeling zal gegeven worden vanuit de GBGGZ. Ik heb in 2018 een contract met DSW en a.s.r. Met andere zorgverzekeraars heb ik geen contracten afgesloten en valt de hulp onder ‘niet-gecontracteerde zorg’, al vergoedt iedere zorgverzekeraar (deels) deze behandelingen mits er sprake is van een DSM-classificatie. ¬†Zie ‘Vergoeding’.

Privacy
Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en mogen alleen met anderen worden besproken indien je daar zelf toestemming voor geeft. Als GZ-psycholoog ben ik verbonden aan een beroepscode en val ik onder het tuchtrecht wet BIG.
De huisarts krijgt als verwijzer informatie over het verloop van je behandeling en in het geval van verzekerde zorg, zal je zorgverzekeraar op de hoogte zijn van de aard van je klachten waarvoor je hulp gezocht hebt. Mocht je dit laatste niet willen, dan kun je ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen en de factuur niet in te dienen bij de zorgverzekeraar.

Wachttijd
De wachttijd tot intake is op dit moment 0-2 weken. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.

Samenwerking
Ik werk samen met Jeanette van Saaze, GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR-practitioner. Wekelijks bespreken we nieuwe aanmeldingen. Indien nodig bespreken we lopende behandelingen.