Werkwijze

Aanmelding
Via mijn contactgegevens kun je een afspraak maken voor een intakegesprek. Doorgaans ben ik het best bereikbaar via de mail en zal ik binnen twee werkdagen contact met je leggen. Bellen kan ook, al ben ik telefonisch minder goed bereikbaar.  Uiteraard bel ik je zo snel mogelijk terug als je een bericht achterlaat op de voicemail.
Mocht je de behandeling vergoed willen hebben vanuit de zorgverzekering, dan is er een verwijsbrief van de huisarts nodig. Neem deze, samen met een geldig identiteitsbewijs mee naar het eerste gesprek.

Intakegesprek
In het eerste gesprek zullen we kennismaken, je hulpvraag bespreken en kijken wat je graag wilt bereiken in de behandeling. Zo kunnen we een inschatting maken van wat er nodig is en zal ik aangeven of ik hier voldoende op aan kan sluiten.

Vervolgbehandeling
Om zo optimaal mogelijk aan te kunnen sluiten bij jouw hulpvraag maak ik gebruik van verschillende behandeltechnieken, waaronder CGT, EMDR, Schematherapie, ACT en Mindfulness.
De behandeling zal gegeven worden vanuit de GBGGZ. Aangezien ik geen contracten heb met zorgverzekeraars, valt de hulp onder ‘niet-gecontracteerde zorg’, al vergoedt iedere zorgverzekeraar (deels) deze behandelingen mits er sprake is van een DSM-classificatie. ¬†Zie ‘Vergoeding’.

Privacy
Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en mogen alleen met anderen worden besproken indien je daar zelf toestemming voor geeft. Als GZ-psycholoog ben ik verbonden aan een beroepscode en val ik onder het tuchtrecht wet BIG.
De huisarts krijgt als verwijzer informatie over het verloop van je behandeling, waarbij deze informatie eerst ter goedkeuring aan jou voorgelegd zal worden.

Wachttijd
De wachttijd bedraagt momenteel ongeveer 10-12 weken. Nieuwe intakes worden in verband met tussenliggende zomervakantie vanaf september weer ingepland. Er is geen wachttijd tussen intake en start behandeling.

Samenwerking
Ik werk samen met Jeanette van Saaze, GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR-practitioner.