Vergoeding

Vergoeding

In 2021 heb ik geen contract met zorgverzekeraars, de geboden zorg valt onder niet-gecontracteerde zorg. Iedere zorgverzekeraar vergoedt (deels) behandelingen vanuit de GBGGZ, mits er een verwijzing van de huisarts is en er sprake is van een DSM 5 diagnose. De hoogte van de vergoeding kan uiteenlopen van 60-100%, afhankelijk van de soort verzekering en polis. Een naturapolis vergoedt doorgaans 60-80% en een restitutiepolis 100%. Ik raad je aan om van tevoren te checken bij je zorgverzekering hoe hoog de vergoeding zal zijn. Let op dat je zorgverzekeraar altijd eerst je eigen risico zal aanspreken.

De zorg die vergoed wordt vanuit de GBGGZ is onderverdeeld in drie pakketten: kort (tot 294 minuten), middel (295-495 minuten) en intensief (495-750 minuten) gekoppeld aan vastgestelde tarieven (zie Tarieven).

Let op: sinds 2014 zijn een aantal DSM-diagnoses uitgesloten van vergoeding door de zorgverzekeraar, waaronder aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, burn-out, seksuele problemen en enkelvoudige specifieke fobie. Daarnaast wordt preventieve behandeling tevens niet vergoed.

BELANGRIJK: Per 2022 wordt landelijk het zorgprestatiemodel ingevoerd, wat een verandering betekent in administratie en facturatie. Als een behandeling die gestart is in 2021 doorloopt in 2022, wordt deze op 1-1-2022 als een nieuwe behandeling gezien. De lopende behandeling wordt op 31-12-2021 administratief afgesloten en gefactureerd waarbij het eigen risico van 2021 aangesproken wordt. Het eigen risico voor 2022 wordt verrekend met de eerste factuur/facturen in 2022. Uiteraard kun je vóór 1-1-2022 je verzekering overzetten naar bv. een restitutiepolis (wat voordeliger kan zijn). De pakketten vervallen en facturatie vindt (waarschijnlijk maandelijks) plaats op basis van het aantal contacturen.

Mocht behandeling toch gewenst zijn zonder een verwijzing van de huisarts of vergoeding vanuit de zorgverzekeraar, dan dien je de zorg zelf te betalen.