Vergoeding

Vergoeding

In 2020 heb ik geen contract met zorgverzekeraars, de geboden zorg valt onder niet-gecontracteerde zorg. Iedere zorgverzekeraar vergoedt (deels) behandelingen vanuit de GBGGZ, mits er een verwijzing van de huisarts is en er sprake is van een DSM 5 diagnose. De hoogte van de vergoeding kan uiteenlopen van 60-100%, afhankelijk van de soort verzekering en polis. Een naturapolis vergoedt doorgaans 60-80% en een restitutiepolis 100%. Ik raad je aan om van tevoren te checken bij je zorgverzekering hoe hoog de vergoeding zal zijn. Let op dat je zorgverzekeraar altijd eerst je eigen risico zal aanspreken.

De zorg die vergoed wordt vanuit de GBGGZ is onderverdeeld in drie pakketten: kort (tot 294 minuten), middel (295-495 minuten) en intensief (495-750 minuten) gekoppeld aan vastgestelde tarieven (zie Tarieven).

Let op: sinds 2014 zijn een aantal DSM-diagnoses uitgesloten van vergoeding door de zorgverzekeraar, waaronder aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, burn-out, seksuele problemen en enkelvoudige specifieke fobie. Daarnaast wordt preventieve behandeling tevens niet vergoed.

Mocht behandeling toch gewenst zijn zonder een verwijzing van de huisarts of vergoeding vanuit de zorgverzekeraar, dan dien je de zorg zelf te betalen.